top of page

OPŁATY NA SZYBOWISKU

Korzystanie z Szybowiska możliwe jest po zakupie Fly Karty lub uiszczeniu Opłaty dziennej.

FlyKarta background.jpg

Fly Karta pozwala na korzystanie z Szybowiska przez 1 rok od daty zakupu. Fly Karty są imienne - wydawane przez Aeroklub dla każdego pilota osobno.

Fly Karta

Oplata dzienna background.jpg

Opłata dzienna

Opłata dzienna pozwala na korzystanie z Szybowiska do końca dnia, w którym została uiszczona. Opłata nie wiąże się z wydaniem biletu - potwierdzenie przelewu wystarczy.

Członkowie AZW otrzymują Fly Kartę w ramach swojego członkostwa w Aeroklubie. Więcej szczegółów dotyczących opłat za korzystanie z Szybowiska znajdziesz w Regulaminie.

bottom of page