top of page

LĄDOWISKO ŚWIEBODZICE

Pierwsze plany budowy lądowiska w Świebodzicach przypadają na lata 80. Aeroklub Ziemie Wałbrzyskiej uruchamia tymczasowe lądowisko dyspozycyjno - sanitarne w Świebodzicach  o obszarze 9 hektarów,

Lądowisko w pózniejszym czasie przekazuje na rzecz Miasta Świebodzice. Dezyzja ta umożliwia pozykanie nowego terenu wielkości 25 hektarów, o korzystniejszych warunkach meteo i lepszym ukształtowaniu, w tym odpowiednimi odległościami od terenów zabudowanych z możliwością rozbudowy czyli obecnego Gminnego Lądowiska w Świebodzicach.

W grudniu 1999 roku w sprawie budowy lotniska zostało podpisane porozumienie między Zarządami Gminy Świebodzice i Gminy Wałbrzych. Postulaty zawarte w porozumieniu, mimo odbytych debat nigdy nie zostały wdrożone przez samorządy do realizacji.

Okres, na który przypada budowa lotniska wiąże się z przemianami ustrojowymi w kraju, które skutkują między innymi wstrzymaniem dotacji ze strony państwa na utrzymanie lotniczej działalności statutowej aeroklubów (zmiana ustawy o stowarzyszeniach) oraz reformą administracyjną likwidującą województwo wałbrzyskie oraz przemysł węglowy w regionie. 

Pomimo trudnej sytuacji, AZW kontynuuje rozpoczęte prace inwestycyjne i bierze na siebie cały ciężar finansowania budowy lądowiska  Wykonuje rekultywację terenu. Powstaje pas trawiasty o długości 1 tyś. metrów i szerokości 220 m, z którego wydzielona zostaje droga startowa o długości 850 m i szerokości 100 m.  Składa projekt zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 45219 na odcinku Świebodzice - Olszany i wykonuje oznakowanie terenu oraz przepusty melioracyjne umożliwiające wjazd na lądowisko. Sporządza dokumentacje rejestracyjną Lądowiska Świebodzice.

9 czerwca 2001 staje przenośny kontener - stanowisko kierowania lotami oraz stanowiska MPS (bazy do obsługi technicznej). Zostaje opracowana dokumentacja zabudowy hangarowej i płyty manewrowo-postojowej.

27 kwietnia 2001 AZW uzyskuje rejestr w wykazie lądowisk nr 475/III/01 w Dziale Informacji Powietrznej Agencji Ruchu Lotniczego.

Pierwszego lądowania na nowym terenie dokonano 9 czerwca 2001 roku. Za sterami samolotu Darek Pasternak, Sebastian Wichłacz oraz Jerzy Siatkowski.​

lotnisko%20001_edited.jpg
mapa_l%C3%84%C2%85dowisko_001_edited.jpg
lotnisko%25201%2520001_edited_edited.jpg

Aktualizacja rejestracji następuje w roku 2010, w związku ze zmianą przepisów rejestracyjnych oraz prawa lotniczego.

W 2012 roku Burmistrz Świebodzic przekazuje zarząd nad lotniskiem Towarzystwu Lotniczemu Świebodzice.

bottom of page