top of page

HISTORIA SZYBOWISKA

Szybowisko Mieroszów-Nowe Siodło posiada interesującą historię.

Do 1945 roku znajdowała się tu słynna niemiecka szkoła szybowcowa Friedland.

Na jej bazie utworzono po wojnie Aeroklub Wałbrzyski.

Szybowisko Fiedland

Niewielu mieszkańców Wałbrzycha i okolic wie o tym, że na tym terenie istniał Aeroklub Wałbrzych, który powstał 22.11.1946 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków, przekształcając się z oddziału Aeroklubu Jeleniogórskiego. Siedzibą Aeroklubu były Wałbrzyskie Zakłady Gazownicze Dalgaz. Szkolny ośrodek szybowcowy mieścił się w Nowej Wsi (obecnie Nowe Siodło). Prezesem został Henryk Olszewski, vice prezesem Janusz Werdyński, sekretarzem Ksawery Prek, pierwszym instruktorem szybowcowym Marian Garbień. Aeroklub liczył ok. 200 członków. Sympatycy latania mieli do dyspozycji 4 szybowce "SG-38" oraz jeden typu "Grunau-Baby". Szkolenie praktyczne odbywało się metodą startów ze zbocza za pomocą lin gumowych. Kursy teoretyczne prowadzone były w Wałbrzychu w Harcówce.

  Od lipca do  listopada 1948 roku przeprowadzono 5 kursów teoretycznych z frekwencją ok. 200 uczniów. W  szkoleniu praktycznym 42 uczniów zdobyło kategorię "A", 13 uczniów kategorię "B".

W Wałbrzychu wyszkolili się piloci, którzy na stałe pozostali wierni polskim skrzydłom. Do nich należeli Tadeusz Popiel - szybowcowy mistrz świata oraz piloci Zenon Skolski i Jerzy Kowalski.

Aeroklub Wałbrzyski  na początku lat 50–tych, na skutek ostrych zimnowojennych  przepisów o ruchu przygranicznym oraz bezwzględnej polityki władz  w tamtym okresie, utracił swój  majątek i został zlikwidowany. Nowa Wieś została administracyjnie zmieniona na Nowe Siodło. Działania te, wymuszone przez służby bezpieczeństwa, miały na celu wymazanie z pamięci działalności lotniczej w strefie przygranicznej. Zezwolono jedynie na działalność klubów lotniczych.

W latach 60-tych Jerzy Siatkowski (obecnie prezes AZW) wraz z grupą inicjatywną podejmują starania przywrócenia tradycji lotniczych w regionie i reaktywowania działalności Aeroklubu Wałbrzyskiego. w 1967 roku zakłada ośrodek Aeroklubu Jeleniogórskiego przy Górniczym Domu Kultury Kopalni Wałbrzych, którego celem było szkolenie modelarzy oraz pozyskiwanie kandydatów na szkolenie szybowcowe lotniczego przysposobienia wojskowego oraz spadochronowego. W 1976 r. ośrodek zostaje wzbogacony o sekcję modelarską oraz lotniową. 

  W 1983 Aeroklub Wałbrzyski zostaje reaktywowany pod nazwą Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej.

W połowie lat 80-tych na Szybowisku, AZW przeprowadza pierwsze po przerwie pokazy lotów szybowcowych.

 

Żródło: Adapatacja Górskiego Terenu Województwa Wałbrzyskiego

dla Potrzeb Lotnictwa Sportowego (1982r.), Jerzy Siatkowski

 

W opracowaniu tym, w oparciu o uwarunkowania meteorologiczne oraz aerodynamikę stoków Gór Suchych, wskazane zostały najlepsze miejsca dla rozwoju i działalności tych dyscyplin. Warto nadmienić, że Mieroszów – Nowe Siodło jest centralnym i sprawdzonym miejscem dla tego typu działalności, co znajdowało juz potwierdzenie w latach 40-tych, w czasie działania szkolnego Ośrodka Szybowcowego Mieroszów - Nowa Wieś oraz obecnie funkcjonującego Szybowiska Mieroszów - Nowe Siodło.

bottom of page