top of page

SZYBOWISKO MIEROSZÓW

GROUP TOURS

Szybowisko Mieroszów-Nowe Siodło położone jest na południowych stokach Gór Suchych , które  stanowią najwyższe, największe i najbardziej zróżnicowane pasmo górskie, południowo-wschodniej części Gór Kamiennych).

Zbocze charakteryzuje się nie zaburzonym opływem mas powietrza z kierunków południowych. Panują tutaj idealne warunki termiczne i żaglowe. Występuje zjawisko fali wysokogórskiej.

Na atrakcyjność terenu wpływają także warunki krajobrazowo-przyrodnicze.  Szybując możemy podziwiać  Karkonosze z ich największym szczytem Śnieżką, malownicze doliny pokryte gęstymi lasami oraz osobliwe formy skalne na pograniczu polsko-czeskim.

Miejsce to posiada również interesującą historię... 

bottom of page